Husbygge klass 3 Orionskolan Waldorfskola
Orionskolan Waldorfskola
Egypten Orionskolan Waldorfskola

Att tänka i möjligheter

Det finns bara ett svar på frågan ”Vad är 5+5?”, medan frågan ”Vad är tio?” erbjuder många möjligheter till svar. Att tänka i möjligheter är centralt i waldorfpedagogiken. Det är lätt att känna hur roligt det blir att söka svar på frågan ”Vad är tio?” Och alla kan, utifrån sig själva, hitta svar som är rätt.
Orionskolan i Visby är en möjlighet för dig som bor på Gotland att ge dina barn waldorfpedagogisk skolgång. Orionskolan är centralt beläget på f.d. A7-området i Visby. Vi arbetar med årskurserna F-9.

En stor pedagogik

Waldorfpedagogiken grundades i Tyskland av Rudolf Steiner år 1919 och var då en revolution. Idag omfattar den mer än 1100 skolor i världen. Pedagogiken bygger på människans naturliga utvecklings- och mognadsfaser och ser till hela barnets behov. Vi studerar ämnen i perioder för att stimulera till djupare engagemang och schemat är anpassat till elevens naturliga dygnsrytm.
Upplevelse är ett nyckelord. Att få uppleva kunskapen innan man lär sig förstå den, ger barnet chansen att självt hitta mönstren, dra slutsatserna och gripa kunskapen. Konstnärligt skapande aktiviteter som musik, hantverk och bild är en väg och en metod till lärande i alla ämnen.

Krav på lärare

Det ställs höga krav på waldorfläraren. Inom ramarna för den genomtänkta pedagogiken skall han/hon ständigt och engagerat uppdatera sina kunskaper och sin metodik. Läraren har ansvar för varje individ.

 

Estetiska ämnen – vägledare

Waldorfpedagogiken är en upplevelsepedagogik. Waldorfeleven får lära sig måla, väva, tova, tälja, snickra och skulptera. Det handlar om att – oavsett ämne – uppleva kunskapen, öppna sina sinnen, se olika möjligheter och pröva nya vägar. Sinnenas utveckling har stor betydelse för de förmågor man utvecklar senare i livet.
Sång och musik, rörelse, drama och experimentellt arbete är andra viktiga inslag i pedagogiken.

Hela människan går i skola

När teoretiska, konstnärliga och praktiska ämnen får samverka ger de hela personligheten näring och undervisningen reduceras aldrig till enbart inlärning. Alla kan, utifrån sig själva, finna vägar till kunskap. Fysisk, mental, intellektuell och konstnärlig intelligens värderas lika. Waldorfskolan utvecklar på så vis hela människan i tanke, känsla och vilja. Huvud–Hjärta–Hand.

En helt unik skolmiljö

Waldorfskolans miljö är varm och ombonad, bland annat tack vare de speciellt färgsatta, lasyrmålade väggarna. Val av färg och material är naturliga och miljömedvetet utval. eko mat….

Sinnligt

Alla detaljer i waldorfskolan bidrar till en total upplevelse. Genom återkommande årstidsfester skapar vi traditioner i samklang med naturen och alla dess skiftningar. Maten vi lagar är inte bara nyttig, utan dessutom vänlig mot vår jord, vacker att se på och bjuder på nya smakupplevelser. Råvarorna är till stor del biodynamiskt odlade och våra mjölkprodukter är ekologiska. I undervisningen arbetar vi främst med det talade ordet – berättelse eller diktamen – och skapar därmed direkt och mänsklig kontakt.

Stiftelsen Orionskolan

Orionskolan drivs av stiftelsen Orionskolan som också är skolans huvudman. Stiftelsen drivs helt utan vinstuttag. Hela skolpengen stannar i verksamheten.

Varmt välkommen att kontakta oss för köplats eller för att få veta mer om Orionskolan och waldorfpedagogiken.

11 skäl till att välja Waldorf 

I mån av plats tillämpar vi löpande intagning under terminerna.