I Orionskolans förskoleklass får barnen möta ett brett spektrum av områden som tillsammans bildar en helhet.

Förskoleklass på Orionskolan följer Skolverkets krav för förskoleklass och waldorfkskolans dokument ”En väg till frihet”

Vårt mål med förskoleklass är att barnen ska känna glädje och nyfikenhet för fortsatt lärande och få en fin övergång till årskurs 1

 

Aktiviteter

I förskoleklass ges varje barn möjlighet att enskilt och i grupp träna olika färdigheter bland annat genom konstnärligt övande och praktiskt arbete. Gemensamma aktiviteter som dockspel, teater, flöjtspel och sånger stärker de sociala grupprocesserna och inspirerar till viktiga samtal. I olika projekt som utformas av barnen tillsammans med pedagogen, stimuleras barnen att genom handling föra en uppgift från idé till mål, med fokus på vägen dit, utvecklingsprocessen. Vi vill låta barnen mogna i tanken, känslan och viljan samtidigt som de tar nya steg framåt i sin fysiska, själsliga och intellektuella utveckling.
För att förbereda förskolebarnet inför skolan, där förväntan om ett mer självständigt lärande är större, erbjuds barnen i förskoleklass en verksamhet med tid både för fri lek och för systematiskt övande och målmedvetet lärande.

 

Lekens betydelse.
I waldorfskolans förskoleklass har den fria leken en central roll. Där ges rika möjligheter att utveckla sociala, kognitiva, motoriska och konstnärliga färdigheter. Kreativitet och lekförmåga är en viktig grund för ett aktivt deltagande i läroprocessen och för utforskande av världen och människorna omkring oss. Waldorfpedagogen strävar efter att skapa ett sammanhang där praktiskt, synligt och engagerat arbete inspirerar barnen till eget lärande. Barnen lär sig genom kroppens alla sinnen; sång, musicerande, rytmövningar, språklekar och rörelse.
Genom dessa aktiviteter bygger de upp en bred och omfattande kunskapsrepertoar och även en säker relation till den egna uttrycksförmågan. Lärandemöjligheterna finns där utan redovisningskrav på barnen.

Språk

Genom språklekar, rim och ramsor, ljudövningar och bokstavssagor bereds barnen dagligen tillfälle att utveckla sin språkmedvetenhet.
Det är även genom detta lekfulla sätt barnen tränar sin skriv- och språkinlärning.

 

Utflykter

skoleklassen gör vi många utflykter i naturen. Barnen får då möta naturen i olika väder och under olika årstider och få nya erfarenheter och upplevelser. De får utforska växter och djur, leta djurspår och spillning, undersöka olika bär, svampar och växter.

 

Hantverk
Genom hantverk av olika slag kommer barnen i kontakt med teknik, matematik och logik. Men framförallt får de ägna tid åt att utveckla den tysta kunskapen, handens kunskap. Barnen fortsätter att att ta sig an världen genom upplevelser och undersöker den genom sina sinnen. De får utveckla sin kreativitet med hjälp av olika material.
Formteckning

Formteckningen kräver koncentration, övar finmotoriken och hjälper eleverna att öva upp koordinationen mellan öga och hand samt att orientera sig i rummet och att disponera pappret på ett ändamålsriktigt sätt.
Genom formteckningen stärks elevernas förmågan att själva bedöma när en form är välbalanserad.

Skolmat

På skolan serverar vi uteslutande vegetarisk mat med fokus på ekologiska och närproducerat.
Filosofin i matpedagogernas arbete är att inspirera och uppmuntra barnen till att öppna sinnen och smaklökar inför livets kulinariska äventyr.
Vi tillaga maten från grunden och brödet bakas med surdeg. I vår skolträdgård odlar eleverna bla rotfrukter och grönsaker som köket lagar till.
Vi är stolta och glada över våra kreativa och duktiga köksmedarbetare som varje dag ger oss näringsrik och framförallt underbart god mat.