Orionskolan Visby waldorfskola. En småskalig och trivsam skola från förskoleklass till klass 9. Elevernas välmående och lärande gynnas av kreativ och stimulerande undervisning, trygga relationer, ekologisk skolmat och en naturnära skolvardag. 

Våra ledord som genomsyrar hela skolan är: 

  • Kunskap 

  • Trygghet 

  • Delaktighet 

Kunskap

Vi lär oss inte på ett enda sätt. Variation i undervisning är viktig, en variation mellan att ta in kunskap, att lyssna och läsa till att bearbeta kunskapen genom att själv få formulera sig och skapa. Variation mellan att öva tillsammans och arbeta självständigt. 

För att skapa meningsfullhet i kunskapsinlärning ska vi inte skilja på det praktiska och det teoretiska eller det abstrakta och konkreta. Genom att använda de estetiska och praktiska fördjupas kunskaper ytterligare.

 

Trygghet 

Alla ska känna sig trygga när de kommer till Orionskolan. För att nå dit har vi rastpedagoger som arbetar med att få rasterna till trygga och roliga stunder. Det ska alltid finnas en aktivitet där alla är välkomna att delta dessutom en rastbod full med redskap. Har rasten varit trygg och glädjefull sprids den känslan vidare till lektionerna och skapar god studiero.

Med tydlig struktur skapas trygghet. Det återkommande och igenkännande skapar lugn precis som tydliga förväntningar. 

 

Delaktighet 

Att vara delaktig är att vara en del i ett sammanhang. Vi arbetar med att stärka gruppen och tillhörighet och att alla har rätt att vara sig själva. Genom våra högtider samlas vi alla och skapar gemenskap.

Klassråd, elevrådet och elevskyddsombudet har en viktig roll på skolan för att göra barnens röster hörda. Här får de möjlighet att påverka så som rastaktiviteter, trivselregler eller materialinköp. 

En återkommande variation i undervisningen tränar alla delar, för när någon del är mer en utmaning är en annan del en styrka.

 

Skolmat

På skolan serverar vi uteslutande vegetarisk mat med fokus på ekologiska och närproducerat.
Filosofin i matpedagogernas arbete är att inspirera och uppmuntra barnen till att öppna sinnen och smaklökar inför livets kulinariska äventyr.
Vi tillagar maten från grunden och brödet bakas med surdeg. I vår skolträdgård odlar eleverna bla rotfrukter och grönsaker som köket lagar till.
Vi är stolta och glada över våra kreativa och duktiga köksmedarbetare som varje dag ger oss näringsrik och framförallt underbart god mat.