Orionskolans Fritidshem

0498-212340 fritids(at)orionskolan.se

Verksamheten på Orionskolans fritidshem bygger på fri lek. Den fria leken ger barnen tillfällen att utveckla fantasi och kreativitet samt att barnet får tillfällen att bearbeta sina upplevelser.