Kontoret

0498-212190

Mario Muttoni 070-257 68 89

  

Köket

070-221 53 92

  

Förskoleklassen Lyran  

070-269 22 58

 

Fritids

Lillfritids 070-279 89 57 

Storfritids 070-281 99 64

  

Rektor

Kalle Edéus 070-268 55 92 kalle@orionskolan.se 

Biträdande Rektor

Klara Rudstedt 070-266 61 34 klara@orionskolan.se

  

Skolkurator

Stina Stenlund stina@orionskolan.se

  

Skolsköterska

Eva Keionen 070-328 95 12 eva@orionskolan.se

 

Huvudman

styrelsen@orionskolan.se

 

Hitta till Orionskolan

Orionskolan

Orionskolan