Samarbetsprojekt Orionskolan – Wisby BK

Alla elever inskrivna på Orionskolans eftermiddagshem är välkomna delta på Prova På Verksamhet för varpa och gutniska spel och lekar med instruktörer varje onsdag kl 14.30 – 15.30 fram till sommarlovet. Vi har 10 platser. Anmälan sker till medarbetarna senast...

Intressanta länkar

Det här är några länkar som kan vara bra om man är intresserad av att veta mer om waldorfpedagogik eller skolan: Orionskolan på Facebook Waldorskolefederationen Föreningen Sveriges Waldorfpedagogiska Fritidshem  

Waldorfpedagogik – Naturvetenskap

När man tänker på waldorfpedagogik är det inte ovanligt att man tänker mer på de estetiska, konstnärliga och humanistiska ämnena än på teknik, matematik och naturvetenskap. Ibland har jag till och med hört viss tveksamhet kring huruvida man tar dessa ämnen på allvar...