Waldorfpedagogik – Naturvetenskap

När man tänker på waldorfpedagogik är det inte ovanligt att man tänker mer på de estetiska, konstnärliga och humanistiska ämnena än på teknik, matematik och naturvetenskap. Ibland har jag till och med hört viss tveksamhet kring huruvida man tar dessa ämnen på allvar...