Sjukanmälan

När en elev  är sjuk ska det anmälas till kontoret, på telefon 21 21 90.

Är det en telefonsvarare, så uppge elevens namn, klass, och om det är möjligt hur länge eleven kommer att vara sjukfrånvarande.