Att tänka i möjligheter

Det finns bara ett svar på frågan ”Vad är 5+5?”, medan frågan ”Vad är tio?” erbjuder många möjligheter till svar. Att tänka i möjligheter är centralt i waldorfpedagogiken. Det är lätt att känna hur roligt det blir att söka svar på frågan ”Vad är tio?” Och alla kan, utifrån sig själva, hitta svar som är rätt.
Orionskolan i Visby är en möjlighet för dig som bor på Gotland att ge dina barn waldorfpedagogisk skolgång. Orionskolan är centralt belägen i eget hus på f.d. A7-området i Visby. Vi arbetar med årskurserna 1-9 samt sexårsverksamhet, förskola och fritidshem.

En stor pedagogik

Waldorfpedagogiken grundades i Tyskland av Rudolf Steiner år 1919 och var då en revolution. Idag omfattar den mer än 800 skolor i världen. Waldorfskolan är landets enda friskola med egen, av skolverket godkänd, tolvårig läroplan.
Pedagogiken bygger på människans naturliga utvecklings- och mognadsfaser och ser till hela barnets behov. Vi studerar ämnen i perioder för att stimulera till djupare engagemang och schemat är anpassat till elevens naturliga dygnsrytm.
Upplevelse är ett nyckelord. Att få uppleva kunskapen innan man lär sig förstå den, ger barnet chansen att självt hitta mönstren, dra slutsatserna och gripa kunskapen. Konstnärligt skapande aktiviteter som musik, hantverk och bild är en väg och en metod till lärande i alla ämnen.

Waldorfelever går långt

85% av waldorfeleverna studerar vidare på högskola etc, många utomlands. De arbetar inom alla samhällssektorer och 67% av dem vill att deras egna barn ska få gå i waldorfskola. De är aktiva och har stark entreprenörsanda. (Siffrorna är från den senaste stora undersökning, utförd 1994.)
Waldorfpedagogiken utrustar sina elever med en kunskap som är gångbar i livets alla skiftande situationer. Kunskap att se möjligheter och att med öppet sinne kunna göra något av dessa möjligheter. I en värld där mängder av fakta är lätt och snabbt tillgängliga finns ett enormt behov av mänskligt omdöme, äkta erfarenhet och grundläggande, mänskliga förmågor.

Krav på lärare

Det ställs höga krav på waldorfläraren. Inom ramarna för den genomtänkta pedagogiken skall han/hon ständigt och engagerat uppdatera sina kunskaper och sin metodik. Läraren har ansvar för varje individ. I utbildningen till waldorflärare läggs stor vikt vid att förstå barnet i dess väsen och begripa de andliga sammanhang som påverkat det.

Krav på föräldrar

En waldorfförälder har aktivt valt skola för sig och sitt barn. Valet innebär ett föräldraengagemang utöver det vanliga. Tillsammans med övriga föräldrar deltager man i föräldrautbildning och bidrar genom arbete i olika arbetsgrupper aktivt till barnens skoltillvaro.

Hantverket – en vägledare

Waldorfpedagogiken är en upplevelsepedagogik. Waldorfeleven får lära sig måla, väva, tova, tälja, snickra och skulptera. Det handlar om att – oavsett ämne – uppleva kunskapen, öppna sina sinnen, se olika möjligheter och pröva nya vägar. Sinnenas utveckling har stor betydelse för de förmågor man utvecklar senare i livet.
Sång och musik, rörelse, drama och experimentellt arbete är andra viktiga inslag i pedagogiken.

Hela människan går i skola

När teoretiska, konstnärliga och praktiska ämnen får samverka ger de hela personligheten näring och undervisningen reduceras aldrig till enbart inlärning. Alla kan, utifrån sig själva, finna vägar till kunskap. Fysisk, mental, intellektuell och konstnärlig intelligens värderas lika. Waldorfskolan utvecklar på så vis hela människan i tanke, känsla och vilja. Huvud–Hjärta–Hand.

En helt unik skolmiljö

Waldorfskolans miljö är varm och ombonad, bland annat tack vare de speciellt färgsatta, lasyrmålade väggarna.
Rummen färgsätts med hänsyn till deras funktion, till ålder och mognad hos de barn som ska vistas i rummet och till själva undervisningens nivå. Skalan börjar vid det beskyddande röda i klass ett och tonar så över gult och grönt till den blå färgen som stimulerar till djup och själslig fördjupning i klass nio. Rummens stämning hjälper på så sätt eleverna till en lämplig sinnesstämning.

Sinnligt

Alla detaljer i waldorfskolan bidrar till en total upplevelse. Genom återkommande årstidsfester skapar vi traditioner i samklang med naturen och alla dess skiftningar. Maten vi lagar är inte bara nyttig, utan dessutom vänlig mot vår jord, vacker att se på och bjuder på nya smakupplevelser. Råvarorna är till stor del biodynamiskt odlade och våra mjölkprodukter är ekologiska. I undervisningen arbetar vi främst med det talade ordet – berättelse eller diktamen – och skapar därmed direkt och mänsklig kontakt.

Varmt välkommen att kontakta oss för köplats eller för att få veta mer om Orionskolan och waldorfpedagogiken.

11 skäl till att välja Waldorf 

I mån av plats tillämpar vi löpande intagning under terminerna.

Marknad Orionskolan Waldorfskola
Husbygge klass 3 Orionskolan Waldorfskola
Egypten Orionskolan Waldorfskola
Orionskolan Waldorfskola
Orionskolan Waldorfskola
Orionskolan Waldorfskola
Orionskolan Waldorfskola